Warunki uczestnictwa

1. Prawo do uczestnictwa

Do uczestnictwa w konkursie uprawniona jest każda osoba w wieku od 16 do 29 lat, mieszkająca w Polsce, Niemczech lub w Czechach.

2. Dostarczenie pracy

2.1 Zasady

Esej musi zostać zredagowany samodzielnie. Może zostać napisany w języku niemieckim, polskim lub czeskim. Esej może zostać napisany tylko przez jedną osobę. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę.

2.2 Droga dostarczenia pracy

Pracę konkursową należy przesłać w formie załącznika do formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej projektu. Przesłany dokument musi być zapisany w formacie Microsoft Word „.doc” lub „.docx”.

Maksymalny rozmiar dokumentu (5 MB) nie może zostać przekroczony.

W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy prace całej klasy są dostarczane wspólnie) dokument może być wysłany na podany adres E-mail organizatora.

2.3 Długość eseju

Esej powinien składać się z przynajmniej 3500 i maksymalnie 8000 znaków, łącznie ze spacjami (nie wliczając w to przypisów pod tekstem, jeżeli jakieś zostaną zastosowane).

2.4 Forma eseju

Forma eseju (naukowy, publicystyczny itd.) jest dowolna. Autor/autorka tekstu może używać przypisów pod tekstem według własnego uznania. Mile widziane są sformułowania uwzględniające różnicę płci.

2.5 Samodzielność

Ze zgłoszeniem swojego eseju do konkursu autor/autorka gwarantuje samodzielną pracę nad tekstem oraz użycie jedynie tych źródeł, które są przez niego/przez nią podane. Fragmenty tekstu, które zostały zaczerpnięte z innych utworów pod względem brzmienia lub znaczenia, należy każdorazowo oznaczyć ze wskazaniem źródła. Naruszenie tej zasady będzie traktowane jak próba oszustwa, co wyklucza uznanie eseju oraz jego publikację i może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje.

2.6 Dane kontaktowe

Przesyłając pracę autor/autorka wyraża zgodę na wykorzystywanie, przetwarzanie oraz przechowywanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, adres e-mail) w ramach Konkursu na Najlepszy Esej przez organizatora projektu (Bildungswerk Sachsen der Deutsche Gesellschaft e. V., Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Zgromadzenie Narodowe Stowarzyszeń Niemieckich w Czechach eV). Ponieważ projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program finansowania Europa dla Obywateli), autor/autorka oświadcza, że ​​wyraża zgodę na przesłanie danych osobowych do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej w celu dokumentacji i rozliczenia projektu. Osoba biorąca udział w konkursie zapewnia, że ​​można się z nią skontaktować przed zakończeniem konkursu, korzystając z informacji podanych w zgłoszeniu i zobowiązuje się poinformować organizatora konkurs o zmianie danych kontaktowych w czasie trwania konkursu.

2.7 Ostateczny termin dostarczania prac

Ostateczny termin dostarczania prac na konkurs to 12.04.2021.

3. Publikacja oraz wręczenie nagród

3.1 Trzy najlepsze prace z każdego kraju zostaną wyłonione przez trójnarodowe jury i wyróżnione nagrodami pieniężnymi (1. miejsce: 500 EUR, 2. miejsce: 300 EUR, 3. miejsce: 200 EUR).

3.2 Nagrodzone teksty zostaną opublikowane w trójjęzycznym wydaniu esejów (wydanie drukowane) i na stronie internetowej projektu, dalsze wybrane teksty zostaną opublikowane w internecie. Autorzy/ autorki nie mają żadnych prawnych roszczeń do nagród pieniężnych ani publikacji.

3.3 Ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom/zwyciężczyniom

Laureaci i laureatki wezmą udział w ceremonii wręczenia nagród w grudniu 2021 r. w sali Forum Historii Współczesnej w Lipsku. Koszty podróży oraz zakwaterowania ponosi organizator.

3.4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez laureatów/laureatki

Laureaci i laureatki konkursu wyrażają zgodę publikację ich imienia i nazwiska wraz z fotografią w ramach Konkursu na Najlepszy Esej na stronie organizatorów (www.moja-europa-wolnosci.pl, www.dg-bildungswerksachsen.org, www.krzyzowa.org.pl, www.landesammlung.cz) oraz w raporcie rocznym Bildungswerk Sachsen der Deutsche Gesellschaft eV i w mediach społecznościowych organizacji. Laureaci/laureatki zgadzają się również na umieszczanie ich nazwisk i zdjęć w raportach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej i Unii Europejskiej w celu prowadzenia działań public relations związanych z projektem na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i w publikacjach.

3.5 Przyznanie praw

Autorzy i autorki esejów wybranych do wydania drukowanego oświadczają, że wyrażają zgodę na publikację swoich prac przez Bildungswerk Sachsen der Deutsche Gesellschaft eV, wszystkich uczestniczących organizacji partnerskich oraz agencji wykonawczej ds. Edukacji, sektora audiowizualnego i kultury Unii Europejskiej i Unii Europejskiej.

3.6. Podatek

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% wartości nagrody.

4. Prawa i obowiązki wydawcy

4.1 Edycja i korekta

Edycja i korekta zostaną przeprowadzone przez wydawcę lub na zlecenie. Wydawca jest zobowiązany do przesłania autorowi/autorce zredagowanej i poprawionej wersji. Autor/autorka ma prawo wglądu do poprawionej wersji oraz do wstrzymania i wydawania zgody na druk. Wgląd odbywa się bez wynagrodzenia. Autor/ autorka jest zobowiązany/zobowiązana do udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym przez wydawcę terminie. Zaakceptowanie przesłanej wersji i zgodę na druk również uważa się za udzielone, jeżeli autor/autorka nie odwoła się do nich w ustalonym terminie po otrzymaniu zredagowanej wersji swojej pracy. Ustalony termin to dwa tygodnie od daty wysłania przez wydawcę, chyba że wydawca ustali różne terminy w indywidualnych przypadkach.

5. Prawa i obowiązki autora/autorki związane z publikacją

5.1 Edycja

Autor/autorka deklaruje chęć uwzględnienia zaleceń i sugestii wydawcy w zakresie edycji, treści oraz stylistyki pracy. Jeżeli po edycji zainicjowanej przez wydawcę oraz otrzymaniu edytowanej pracy autor/autorka nie dostarczy poprawionego lub zrewidowanego eseju w ustalonym terminie, redaktor ma prawo odrzucić esej w całości lub opublikować go w zredagowanej przez siebie lub wybranego redaktora wersji.

5.2 Kolejna publikacja

Jeżeli artykuł ma zostać opublikowany w innych mediach, autor/autorka potrzebuje do tego pisemnej zgody wydawcy. W przypadku kolejnych publikacji należy podać wydawcę, tytuł, miejsce wydania i rok pierwszej publikacji.

Jeżeli autor opublikował już swój nadesłany tekst w innych mediach przed publikacją drukowanego wydania esejów, jest on zobowiązany do wyjaśnienia praw publikacji do publikacji w ramach konkursu na esej.

5.3 Honorarium

Autor/autorka nie otrzymuje za publikację honorarium.

d) Katalog esejów

Katalog esejów zostanie wydrukowany w nakładzie 900 egzemplarzy i będzie dostępny bezpłatnie u organizatora do wyczerpania zapasów. Autorowi/ Autorce przysługują trzy egzemplarze do użytku osobistego.

© 2020 Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V. | Wszystkie prawa zastrzeżone.

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen